Kasvattajasäännöt

Yleistä

Lemmikkisiilien kasvatus vaatii asiantuntemusta, jatkuvaa tiedon hakua ja halua kehittää kasvatustoimintaa. Näin edesautamme mahdollisimman hyvän ja terveen siilikannan luomista Suomessa. Suomen Siiliyhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä ovat siilirekisterin ylläpito, jalostuslinjojen kehittymisen tarkkailu sekä kasvattajien opastaminen sopivien urosten ja naaraiden yhdistämisessä. (Tulosta astutussopimus)

Suomen Siiliyhdistys ry. suosittelee, että kasvatustoiminnassa vältetään sukusiitosta. Suosittelemme myös, että poikasia teetetään siileillä, joiden sukutaustat tunnetaan. Jos sukutaustat eivät ole selvillä, suositellaan varmistamaan, että siilit ovat lähtöisin eri maista.

Kasvattajasäännöt on tarkoitettu ajamaan siilien, siilin ostajien ja myös kasvattajien etuja.

1. Kasvattajanimen hakija on Suomen Siiliyhdistyksen jäsen. Kasvattajanimi voidaan myöntää, kun hakija on ollut jäsenenä vähintään viimeisen vuoden ajan ennen kasvattajanimen myöntämistä. Hallitus voi myöntää kasvattajanimen jo puolen vuoden jäsenyyden perusteella, jos jäsen on toiminnallaan vakuuttanut hallituksen kykeneväksi kasvattajaksi ja saanut avuksensa yhdistyksestä kasvattajakummin.

2. Kasvattaja sitoutuu seuraamaan jatkuvasti uusinta tietoutta siileistä

 3. Kasvattaja sitoutuu valitsemaan urosten ja naaraiden yhdistelmät sopivien linjojen mukaan. Yhdistelmät valitaan niin, että turvataan geneettisen monimuotoisuuden säilyminen tulevissa polvissa, eikä päädytä umpikujaan kaikkien siilien ollessa sukua toisilleen. Mietitään vakavasti ulkomaan tuonteja sekä yhteistyötä muiden kasvattajien välillä. (Astutussopimus täältä)

4. Kasvattaja on tietoinen perinnöllisistä sairauksista ja tekee omalta osaltaan kaikkensa WHS:n ja muiden perinnöllisten tautien eliminoimiseksi Suomessa.

5. Jos kasvattajan siileillä kaikesta huolimatta ilmenee perinnöllisiä sairauksia, lopettaa hän poikasten teettämisen tauteja periyttävillä siileillä ja kertoo asiasta viipymättä mahdollisten muiden tautia kantavien siilien omistajille sekä Siiliyhdistyksen hallituksen edustajalle.

6. Kasvattaja ilmoittaa siilirekisterin ylläpitäjälle siiliensä vakavista sairauksista ja kuolemantapauksista sekä kuolinsyistä, jos ne ovat tiedossa. Kasvattaja ilmoittaa siilirekisterin ylläpitäjälle kasvatuskäytössä olleen siilinsä omistajan vaihdoksesta.

7. Mikäli kasvatuksessa käytetty siili kuolee yllättäen ja kuolinsyy on epäselvä, tulee sille kuolinsyyn varmistamiseksi ja perinnöllisen sairauden poissulkemiseksi teettää patologinen tutkimus, mikäli tämä tilannekohtaisesti on suinkaan mahdollista.

 8. Siilillä tulee olla elintilaa minimissään neliömetrin verran, mielellään kaksi. Asumuksessa tulee olla virikkeitä ja vähintään yksi pesäkoppi. Juoksupyörä on oltava siilin käytettävissä aina, ellei terveydentila poissulje sen käyttöä. Naaraalla tulee olla rauhallinen paikka synnyttää ja hoitaa poikasiaan.

9. Naarassiilin voi astuttaa ensimmäisen kerran aikaisintaan 6 kk iässä ja viimeistään 18 kk iässä. Yli 3,5 vuoden ikäistä naarasta ei missään tapauksessa voi astuttaa.

10. Yhdellä naaraalla teetetään maksimissaan 4 poikuetta ja uroksella maksimissaan 6 poikuetta.

11. Emolle annetaan pesärauha ja turhaa häiriköintiä pyritään välttämään. Ensimmäisten 14 vuorokauden aikana emoa ei saa siirtää pois pesästä, vaan käsittely hoidetaan kun emo on itse poistunut pesästä esimerkiksi ruokailemaan (pois lukien jos epäillään emon tai poikasten terveydentilan olevan vaarassa). Pesän voi tarkistaa ja poikasten käsittelyn voi aloittaa kun ollaan varmoja ettei emo siitä häiriinny. Käsittelyä lykätään heti, jos emo häiriintyy (esim. kantaa poikasia pois pesästä). Suositus käsittelyn aloittamiselle on 14 vuorokautta.

 12. Naaraalla tulee olla vähintään 60 vuorokauden lepoaika (suositus 90 vuorokautta) ennen uutta astutusta. Lepoaika lasketaan siitä, kun poikaset ovat täyttäneet 8 viikkoa. Mikäli tiineys päättyy keskenmenoon tai poikaset syntyvät kuolleina, voidaan kasvattajan harkinnan mukaan lyhentää lepoaika 30 vuorokauteen. Poikueen kuollessa, lepoaika lasketaan viimeisen poikasen menehtymispäivästä.

13. Kasvattaja huolehtii siitä, että hänen kasvattamansa poikaset pääsevät hyviin koteihin ja että poikasen uusi perhe on varustettu riittävällä tiedolla siilin hoidosta ennen poikasen luovutusta. Uudella kodilla tulee minimissään olla tiedossa yhdistyksen suositukset asumuksesta ja ruokavaliosta. Lisäksi tulee painottaa, että siili on yöeläin ja turhaa käsittelyä päivällä tulee välttää.

14. Poikanen luovutetaan aikaisintaan 7-viikkoisena ja sen kehitystä on seurattu ennen luovutusta. Poikasen tulee olla valmis itsenäiseen elämään ja kyetä selviytymään varmuudella ilman emoaan. Poikasen tulisi painaa vähintään n. 200 g luovutettaessa, 180 g on ehdoton minimi luovutuspainolle

15. Kasvattaja luovuttaa sukutaulut kasvattiensa mukana. Sukutaulut luovutetaan vähintään viiden sukupolven ajalta. Jos sukua ei ole tiedossa niin pitkälle, tulee suku kertoa niin pitkälle kuin tiedossa on.

16. Kasvattaja huolehtii omalta osaltaan siitä, ettei Suomeen tule lemmikkisiilien ylitarjontaa, koska tietää sen aiheuttavan harkitsematonta eläinten hankintaa ja siilien hylkäämisiä.

17. Kasvattaja rekisteröi syntyneet poikaset kahden kuukauden ikään mennessä virallisilla nimillään ja ilmoittaa uuden omistajan nimen rekisteriin, mikäli siilin ostaja ei tätä kiellä.

17. kesäkuuta 2017 Suomen Siiliyhdistys ry, hallitus

Suomen Siiliyhdistys ry pidättää oikeuden sääntömuutoksiin.