Kasvattajaksi

Yleistä

Lemmikkisiilien kasvatus vaatii asiantuntemusta, jatkuvaa tiedon hakua ja halua kehittää kasvatustoimintaa. Näin edesautamme mahdollisimman hyvän ja terveen siilikannan luomista Suomessa. Suomen Siiliyhdistyksen tärkeimpiä tehtäviä ovat siilirekisterin ylläpito, jalostuslinjojen kehittymisen tarkkailu sekä kasvattajien opastaminen sopivien urosten ja naaraiden yhdistämisessä.

Suomen Siiliyhdistys ry. suosittelee että kasvatustoiminnassa vältetään sukusiitosta. Suosittelemme myös, että poikasia teetetään siileillä, joiden sukutaustat tunnetaan. Jos sukutaustat eivät ole selvillä, suositellaan varmistamaan, että siilit ovat lähtöisin eri maista.

Tulosta astutussopimus täältä.

Kasvattajasäännöt on tarkoitettu ajamaan siilien, siilin ostajien ja myös kasvattajien etuja.

Edellytykset kasvattajanimen myöntämiselle

• Hakija on täysi-ikäinen
• Hakija, joka on alaikäinen mutta vähintään 15 vuotta täyttänyt, voi hakea kasvattajanimeä yhteisesti samassa taloudessa asuvan huoltajansa kanssa
• Hakija on ollut vähintään vuoden Suomen Siiliyhdistyksen jäsenenä (1/2 vuotta, jos on yhdistykseltä oma kasvattajakummi ja paljon kokemusta ennaltaan)
• Hakijalla on riittävät tiedot ja taidot siilien hoitamisesta ja kasvattamisesta
• Hakija itse vastaa siilin/siilien hoidosta ja siilit asuvat hänen kanssaan samassa taloudessa
• Useampi henkilö voi hakea yhteistä kasvattajanimeä, mutta nimi on aina talouskohtainen

Kasvattajanimen hakeminen ja myöntäminen

• Hakija täyttää kasvattajanimihakemuksen
• Hakija tekee vapaamuotoisen kirjallisen kasvatussuunnitelman
• Hakija täyttää ns. tarkistuslistan, jonka liitteeksi hän lisää valokuvia siileistään ja niiden tiloista
• Hakija voi myös pyytää kasvatusvastaavaa tai muuta valtuutettua henkilöä tulemaan ns. tarkistuskäynnille, jolloin tämä henkilö täyttää lomakkeen ja ottaa kuvat. Tarkistuskäynti voidaan jättää suorittamatta esim. liian pitkän välimatkan vuoksi, jolloin hakija toimii kuten tässä ohjeistettu. Tarkastuslistan voi pyytää kasvatusvastaavalta
• Hakija suorittaa annettujen ohjeiden mukaisesti kasvattajanimen rekisteröintimaksun Suomen Siiliyhdistyksen tilille (20€ vuonna 2016) ja liittää kuitin maksusta liitteeksi hakemukseensa. (Huom. rekisteröintimaksu ei korvaa jäsenmaksua).
• Hakemus liitteineen toimitetaan kasvatusvastaavalle tai yhdistyksen sähköpostiin. Hallitus käsittelee hakemuksen ja ilmoittaa hakijalle hakemuksen hyväksymisestä/hylkäämisestä. Mikäli hakemus hylätään, pidättää yhdistys itsellään maksetun kasvattajamaksun.
• Hyväksytyn päätöksen jälkeen kasvattajanimeä hakenut kutsutaan kasvattajakeskusteluun jossa käydään läpi siilinkasvatukseen liittyviä asioita ja hän saa kasvattajaoppaan mukaansa.
• Kasvattajanimi on voimassa, kun kasvattajakeskustelu on käyty.
• Vain hyväksytyillä kasvattajilla on oikeus käyttää siiliensä nimessä kasvattajanimeä. Jos ns. ei hyväksytty kasvattaja käyttää siiliensä nimeämisessä kasvattajanimeä muistuttavaa liitettä, ei sitä nimeä voida hyväksyä myöhemmin viralliseksi kasvattajanimeksi
• Kasvattajanimi on aina henkilökohtaisesti myönnetty ja voidaan siirtää toiselle henkilölle vain tapauksessa, jossa se on myönnetty yhteisesti kahdelle tai useammalle henkilölle. Yhdellä henkilöllä voi olla käytössään vain yksi kasvattajanimi kerrallaan.
• Samassa taloudessa voi olla useampi kasvattajanimi, mutta vain naaraan omistaja voi käyttää naarasta kasvatukseen. Urosten kohdalla vastaavia rajoitteita ei ole.
• Mikäli kasvattaja luopuu kasvattajanimestään, se jäädytetään, eikä samaa nimeä voida myöntää toiselle henkilölle
• Myös kasvattajanimen jatkohakemus maksaa (20€ vuonna 2016) ja on voimassa seuraavat 3 vuotta.

Hyväksytyn kasvattajan edut

1. Kasvattaja saa käyttöönsä yhden kasvattajanimen ja siihen etuliitteen SY (=Suomen Siiliyhdistys) ja saa käyttää em. etuliitettä kasvattamiensa siilien nimessä.

2. Kasvattajanimi on voimassa kolme vuotta kerrallaan. Kolmen vuoden välein kasvattajan tilanne tarkistetaan. Mikäli kasvattajan toiminta on sääntöjen mukaista, kasvattajanimi on voimassa seuraavan kolmivuotiskauden. Mikäli havaitaan puutteita tai virheitä, eikä tilanne korjaannu kehotuksesta huolimatta, voidaan kasvattajalta evätä kasvattajanimen käyttö. Kasvattajanimi voidaan myös evätä kesken kolmivuotiskauden 1 vuoden määräajaksi, mikäli kasvattaja toistuvasti rikkoo kasvattajasääntöjä niin, että hänelle kertyy 3 kirjallista varoitusta 2 vuoden aikana. Kirjallinen varoitus on voimassa lopun kasvattajauran ajan ja 3. varoitus samasta aiheesta aiheuttaa nimen välittömän jäädytyksen. Kasvattajanimen voimassaolo edellyttää jäsenmaksun maksamista vuosittain.

3. Hyväksytty kasvattaja saa käyttää Suomen Siiliyhdistyksen keskustelupalstaa kasvattamiensa siilien myymiseen ja ilmoittaa syntyneistä poikasista tai suunnitelluista yhistelmistä. Mikäli poikasten sukusiitosaste on enintään 5 % seitsemän (7) polven (tai niin monen kuin tunnetaan) tarkkuudella laskettuna

4. Hyväksytty kasvattaja on oikeutettu käyttämään siilien poikamiespankkia. (Kuvallinen versio nettiin 9/09)

5. Hyväksytty kasvattaja on oikeutettu osallistumaan yhdistyksen järjestämiin kasvattajatapaamisiin ja koulutuksiin

6. Hyväksytty kasvattaja saa käyttöönsä kasvattajanoppaan

7. Yhdistyksen kotisivujen keskustelupalstalla on oma foorumi hyväksytyille kasvattajille tiedon ja kokemusten vaihtoon. Foorumille pääsevät yhdistyksen hallituksen ja palstan moderaattoreiden lisäksi vain hyväksytyt kasvattajat

8. Yhdistyksen kasvattajat saavat käyttöönsä koko siilirekisterin sähköisesti

9. Hyväksytty kasvattaja on oikeutettu rekisteröimään kasvattiensa ostajat puoleen hintaan yhdistyksen jäseniksi