Suomen Siiliyhdistys ry:n vuosikokous 10.3.2018

Tervetuloa Suomen Siiliyhdistyksen vuosikokoukseen!

Suomen Siiliyhdistys ry:n vuosikokous pidetään lauantaina 10.3.2018 kello 12.00 Ravintola Selman kabinetissa osoitteessa Tuomiokirkonkatu 22, Tampere.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Esitetään vuoden 2017 tilinpäätös, vuosikertomus ja toiminnantarkastajan lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

7. Valitaan hallituksen 2018 jäsenet

8. Vahvistetaan vuoden 2018 toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

9. Valitaan yksi toiminnantarkastaja ja hänelle varahenkilö

10. Muut asiat

Kokouspaikasta johtuen jäsenten ei suositella ottavan mukaansa omia siilejään.

Olisi ystävällistä, jos ilmoittaisit osallistumisestasi 28.2.2018 mennessä sähköpostitse yhdistykselle osoitteeseen suomensiiliyhdistys@gmail.com, jotta osaamme varata sopivan määrän tarjoiluja.

Vuosikokouksessa voi äänestää myös valtakirjalla, jos kukaan jäsenistämme ei sitä kiellä. Mikäli yksikin jäsen ilmoittaa ennen vuosikokouksen alkua, ettei hän hyväksy valtakirjalla annettuja ääniä, ei valtakirjaääniä voida käyttää. Jos vastustat valtakirjojen käyttöä, otathan yhteyttä hallituksen jäseniin.

Ehdokkaaksi hallitukseen voit ilmoittautua osoitteessa suomensiiliyhdistys@gmail.com.

Ehdokkaat: Jenni Eräjärvi, Aino Koskimies, Minna Madsen, Marja Pihkala, Nelli Raskangas, Johanna Muurinen ja Janna Laukkanen.

Tervetuloa!

 

This entry was posted in Ajankohtaista. Bookmark the permalink.